STARANNA ANALIZA

woman in blue tank top standing beside white wall

Tak więc historia, starannie zanalizowana, daje prawa empiryczne dotyczące społeczeństwa. T zada­niem ogólnej socjologii jest ustalić te prawa i związać je z prawami dotyczącymi natury ludzkiej drogą dedukcji, wykazując, że takie są prawa pochodne, jakich z natury rzeczy należy oczekiwać jako konsekwencji tych praw ostatecznych”. Zwróćmy też uwagę na to, iż według Milla „główną przyczyną wyznaczającą postęp społeczny” jest „stan zdolności spekulatywnych rodzaju ludzkiego, w co włączyć należy naturę przeświadczeń i wierzeń, do których ludzie doszli jakimikolwiek dro­gami, a które dotyczą ich samych oraz świata, jaki ich otacza”. Tym samym uważa on za główną determinantę rozwoju społecznego „wspólny system poglądów”, czyli doświadczenie społeczne lub jakąś formę świadomości społecznej w rodzaju wiedzy naukowej czy jakiegoś światopoglądowego systemu przekonań społecznych.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!