KSZTAŁCENIE WIELOSTRONNE

woman placing sticky notes on wall

Kształcenie wie­lostronne, zróżnicowane kształcenie zintegrowane, nauczanie pro­blemowe, rozwijanie postaw twórczych, poznawanie norm moral­nych i społecznych w toku aktywnej działalności uczniów to kon­cepcje współczesnej pedagogiki, do których przede wszystkim powinni odwoływać się nauczyciele zreformowanej szkoły.Wszystkie wskazane działania nauczyciela i innych instytucji winny zapewnić sprawną realizację celów reformy edukacji.Głównymi celami reformy edukacji są:podniesienie poziomu edukacji społeczeństwa przez upo­wszechnienie wykształcenia średniego i wyższego;wyrównanie szans edukacyjnych;sprzyjanie poprawie jakości edukacji, rozumianej jako inte­gralny proces wychowania i kształcenia (Reforma systemu edukacji. Projekt, 10).

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!