NIEPORÓWNYWALNOŚĆ SYSTEMÓW

red apple fruit on four pyle books

Nieporównywalnością systemów wiedzy z kolejnych etapów rozwoju, rozpatrywanych w aspekcie właści­wych im współczynników metodologiczno-teoretycznych (z uwagi na ich literalne odniesienia przedmiotowe); (5) ciągłością wiedzy z poszczególnych etapów rozwoju nauk , określoną w płaszczyźnie praktyczno-obiektywnych odniesień przedmioto­wych kolejnych systemów wiedzy ((4) i (5) to charakterystyka jakościowych, „rewolu­cyjnych” przemian wiedzy naukowej).Widoczne jest, że tego rodzaju ujęcie rozwoju nauki, znajdując się poza kręgiem „ideologii historycznej”, podważa zarazem samą zasadność naszkicowanej w od­cinku poprzednim alternatywy, która z przedstawionego tu punktu widzenia ani nie jest rozłączna, ani wyczekująca: rozwojem nauki nie rządzą niezmienne, immanentne względem niego czynniki, tj. zasady normatywne racjonalnego postępowania ba­dawczego, z drugiej zaś strony, rozwój ten nie jest także „wypadkową” przypadkowo działających „układów sił” o charakterze pozaracjonalnym.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!