SILNA POTRZEBA

boy in black hoodie sitting on chair

Istnieje bowiem pilna potrzeba zwiększenia roli edu­kacji pojmowanej szerzej niż system szkolny, będącej wieloaspekto­wym procesem kształcenia gotowych do podjęcia nowych wyzwań ludzi, wyposażonych w zdolności do samorozwoju oraz współżycia we wspólnotach lokalnych, środowiskowych, regionalnych i mię­dzynarodowych, a także funkcjonowania w warunkach demokracji i zdecydowanych przeciwdziałać narastającym przejawom rozma­itych patologii. Wymaga to kształcenia charakterów, czyli zasadni­czego zwiększenia kulturotwórczej roli edukacji, której istotą nie może być tylko przekazywanie wiedzy.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!