OKREŚLENIE ROLI PAŃSTWA

three men laughing while looking in the laptop inside room

Rozważnego podejścia wymaga określenie roli państwa w dzie­dzinie edukacji, ponieważ nawet w krajach o gospodarce liberalnej państwo odgrywa kluczową rolę tej w dziedzinie. Niezależnie od obowiązków jednostki i społeczeństwa państwo ponosi odpowie­dzialność za stan kwalifikacji ogółu swych obywateli. W tych wa­runkach obserwowane w Polsce w ostatnim czasie nieprzemyślane wyzbywanie się tej odpowiedzialności, tj. marginesowe traktowanie społecznych zobowiązań, jednostronne dostosowanie edukacji do reguł gospodarki rynkowej oraz koncepcja bonów oświatowych, jest tendencją niepokojącą.Reforma edukacji oraz podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa powinny być przedmiotem zgody narodowej, spra­wami bezwzględnie priorytetowymi, ponad podziałami partyjnymi i politycznymi.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!