JAKOŚĆ PRACY NAUCZYCIELA

boy in white long sleeve shirt writing on white paper

Restrukturyzacja placówek oświatowych, opracowanie no­wych centralnych, regionalnych czy szkolnych programów nauczania oraz doskonalenie metod oceny szkolnej przyniosą spodziewane efekty pod warunkiem, że uwzględnione zostaną w nich rola i znacze­nie nauczyciela. Nauczyciel nie tylko „realizuje” program nauczania, on go także tworzy, adaptuje, rozwija, rozszerza i interpretuje.Jakość pracy nauczyciela w dużej mierze związana jest z pozio­mem umiejętności przyswojonych już w czasie studiów, ale również podczas uczestnictwa w różnych formach doskonalenia zawodowe­go, które obok innych czynników, np. przebiegu kariery zawodowej, warunków pfacy, naśladowanych wzorów, możliwości i aspiracji, współdecydują o efektywności procesu kształcenia.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!