PODSTAWOWY ELEMENT SKŁADOWY

man in gray shirt facing sticky notes

Kompetencje interpretacyjno-komunikacyjne są podstawowym elementem składowym kwalifikacji nauczycielskich. Potrzeba ich rozwijania jest często sygnalizowana w literaturze przedmiotu (R. Kwaśnica, 1994, J. Szempruch, 2000). Szczególną wagę przypi­suje się opanowaniu wysokiego poziomu umiejętności komunikacji z uczniem, odporności na przeszkody, zdolności do korygowania i modyfikacji własnego zachowania oraz umiejętności antycypowa­nia wyników poczynań pedagogicznych. Podkreśla się też znaczenie umiejętności komunikowania się na poziomie empatii, najwyższym, jeśli chodzi o taksonomię umiejętności komunikacyjnych w ujęciu psychologicznym (J. J. Guilbert, 1983).

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!