OCENIANIE WSPOMAGAJĄCE I SUMUJĄCE

empty chairs in theater

W związku ze wskazanymi funkcjami oceniania mówi się o oce­nianiu wspomagającym i sumującym. Ocenianie wspomagające (wspierające) ma na celu monitorowanie rozwoju ucznia, ma cha­rakter ciągły, odbywa się na bieżąco w klasie przy pomocy metod dostępnych nauczycielowi (obserwacja, rozmowa, różne_ rodzaje i formy prac itp.), pozwala na notowanie wyników z jednoczesnym opisaniem szkolnych postępów ucznia. Jest przydatne nauczycielowi, uczniowi i rodzicom.Ocenianie sumujące ma na celu selekcję i monitorowanie syste­mu szkolnego, ma charakter okresowy (np. co semestr), stosowany­mi metodami są sprawdziany pisemne zgodne ~ze~standardami, po nich zaś następuje jakościowa i ilościowa analiza wyników. Ocenia­nie sumujące przydatne jest dla nadzoru, środowiska, administracji wszystkich szczebli (J. Chodnicki, A. Kołodziejczyk, J. Królikowski, 16-21).

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!