NABYCIE UMIEJĘTNOŚCI

A group of friends at a coffee shop

Nabycia umiejętności interpretacji różnych sytuacji edukacyj­nych i dostosowania do nich własnego stylu porozumiewania się z uczniem;nabycia umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kon­taktu z uczniem, a także właściwego odbierania i interpretowania przekazów edukacyjnych;zrozumienia dialogowego charakteru relacji nauczyciel – uczeń i umiejętności właściwego formułowania przekazów eduka­cyjnych;nabycia umiejętności posługiwania się stosownie do sytuacji pozajęzykowymi środkami wyrazu; doskonalenia poprawności, czytelności i etyczności własnych za­chowań językowych, np.: umiejętności kształtowania wrażliwości języ­kowej wychowanków, odsłaniania wartości dziedzictwa kulturowego i funkcji języka jako narzędzia myślenia i porozumiewania się.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!