STWORZONA WIZJA

person holding click pen

Stworzona wizja winna uwzględniać również poglądy i punkty widzenia uczniów, rodziców, przedstawicieli organów samorządo­wych i innych podmiotów współtworzących oblicze szkoły. Zdobyta w ten sposób wiedza może pomóc w określeniu misji szkoły, czyli przyjęciu nadrzędnego celu działania szkoły i zadań etapowych wy­nikających z diagnozy i przyjętej wizji. Warto przypomnieć, że misja jest integralną częścią programu edukacyjnego szkoły. Pozwala nie tylko nakreślić zasadniczy cel szkoły, ale również dbać o wewnętrzną spójność programu nauczania, projektów edukacyjnych i postaw ludzi z procedurą działania, strategią rozwoju szkoły i budżetem (…). Misja określa działania ludzi i ich motywację, a tego nie jest w stanie opisać żaden zbiór przepisów i regulacji administracyjnych (Ei. Cela- rek i in., 1999).

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!