UZUPEŁNIANIE SIĘ ZMIAN

woman in gray long sleeve shirt sitting beside boy in orange crew neck shirt

Edukacja nie może być unowocześniana bez wizji przyszło­ści, bez wiedzy i prognoz, bez znajomości zadań i filozofii rozwoju oraz bez umiejętności rozwiązywania problemów w skali narodowej i globalnej.Zmiany edukacyjne lat dziewięćdziesiątych przebiegają na róż­nych płaszczyznach, m.in. w sferze funkcji i zadań systemu edukacji; ideałów, celów i treści kształcenia; w zakresie upodmiotowienia relacji międzyludzkich w procesie dydaktyczno-wychowawczym i organizacyjno-programowym oraz w samorządności i autonomizacji szko­ły. Zmiany te wzajemnie się uzupełniają i mają na celu poprawę funkcjonowania systemu edukacji narodowej. Chodzi w nich nie tylko o kształtowanie umiejętności współistnienia i współdziałania, ale także o konsekwentne realizowanie zasad demokracji oraz plura­lizmu etnicznego, kulturowego i religijnego.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!