TWORZENIE PROGRAMU ROZWOJU

red apple fruit on four pyle books

Tworzenie programu rozwoju, projekt zamierzeń pedagogicz­nych: (1) opracowanie planów realizacji zamierzeń przez powołane zespoły zadaniowe; (2) uzyskanie informacji o realizacji podobnych zamierzeń w innych placówkach i w literaturze; (3) ustalenie jaki doty chczasowy dorobek szkoły może być wykorzystany; (4) koordy­nowanie prac przez zespół sterujący i opracowanie syntezy projek­tów wykonawczych;akceptowanie: (1) rozpatrzenie przez radę pedagogiczną i ra­dę rodziców lub radę szkoły projektu opracowanego przez zespół stemjący, a także wysłuchanie opinii uczniów o projektowanych zamierzeniach; (2) ustalenie wewnątrzszkolnych kryteriów i standar­dów odniesionych do akceptowanych działań; (3) komunikacja spo­łeczna; (4) ewentualne modyfikowanie.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!