MODELOWANIE SYSTEMU

MacBook Pro near white open book

Modelowanie nowoczesnego systemu kształcenia nauczycieli, którego podstawę stanowią: wykształcenie akademickie, twórcza, innowacyjna postawa, poszerzanie i weryfikacja wiedzy oraz dosko­nalenie umiejętności w procesie kształcenia ustawicznego. Jak się jednak wydaje, obecnie nie ma jeszcze europejskiej koncepcji kształ­cenia nauczycieli jednolitych przepisów w tej kwestii;europejski ideał wychowania obejmujący wychowanie dla po­koju, demokracji i tolerancji. Współczesny kierunek edukacyjno- wychowawczy szkół w państwach Unii obejmuje edukację międzykul­turową ze szczególnym uwzględnieniem wychowania w duchu toleran­cji religijnej, rasowej i społecznej; naukę języków obcych; budowę europejskiej sieci informacyjnej; wymianę młodzieży.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!