STAŁA OBSERWACJA

MacBook Pro near white open book

Do stałej obserwacji efektów własnej pracy zobowiązany jest na­uczyciel, który odpowiada za jakość pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej. Oczekuje się od niego postawy refleksyjnego badacza efektów edukacyjnych w celu doskonalenia metod pracy dydaktyczno- wychowawczej i projektowania własnego rozwoju. Monitorowanie jakości pracy szkoły w zakresie wybranych aspektów powinno być prowadzone również na poziomie samej szkoły i województwa.Zewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły powinno koncentro­wać się na czynnikach możliwych do obiektywnego mierzenia i oce­ny, które można podzielić na trzy grupy: kształcenie, opieka i wy­chowanie oraz organizacja i kierowanie szkołą. Wewnętrzne mierze­nie pracy szkoły odniesione jest częściej do bieżącej obserwacji i korekty działań w placówce.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!