MIMO WPROWADZONYCH ZMIAN

eyeglasses with gray frames on the top of notebook

Mimo wprowadzanych zmian uspołecznienie szkoły i jej de­mokratyzacja są w wielu sferach działalności w dalszym ciągu po­zorne i skromne. Świadczą o tym m.in. zbyt wąskie cele edukacyj­ne zorientowane na dominację teoretycznej i encyklopedycznej wiedzy, pozostawiające na drugim planie wartości osobotwórcze. Nadal w nauczaniu obserwuje się dominację informacji, a wzory zachowań społecznych oraz normy etyczne nie są w procesie edu­kacyjnym dostatecznie eksponowane. Funkcjonowanie systemu edukacji w latach dziewięćdziesiątych, czyli w okresie transformacji systemowej i nowych relacji z Europą oraz światem, wymaga szukania odpowiedzi na pytania o bliskie i dalekie cele edukacji, a także o kształt i model szkoły przyszłości.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!