ISTOTNE RÓŻNICE

people sitting on chair inside room

W takim razie Piagetowski instrumentalizm psychobiologiczny obejmuje swym zakresem całość wiedzy empirycznej, zarówno wiedzę potoczną, jak i naukową, niezależnie od poziomu jej abstralccyjności, nie dotyczy zaś wyłącznie teorii nauko­wych zbudowanych na podstawie jakiegoś modelu formalnego. Pod tym ostatnim względem różni się on istotnie od neopozytywistycznego wariantu instrumentalizmu. który to wariant zakreśla wyraźną linię demarkacyjną między realistycznie pojętą wiedzą czysto fenomenalistyczną (doświadczeniem społecznym – w naszej termino­logii) a instrumentalistycznie pojętym „rachunkiem” teorii empirycznej (jest to wersja reprezentowana przez model dwóch języków wiedzy naukowej: teoretycznego i obserwacyjnego, sformułowany przez R. Carnapa).

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!