W ŚRODOWISKU NAUCZYCIELSKIM

man in gray shirt facing sticky notes

W środowisku nauczycielskim błędy systemowe objawiają się narasta­niem postaw głębokiej kontestacji przy deklarowanej werbalnie aproba­cie zasadniczych zmian. Pisali o tym w swoich opracowaniach m.in. Z. Kwieciński (1997), Cz. Banach (2000), H. Sęk (1996), A. Radzi­wiłł (1996), B. Śliwerski (1996). Na podstawie badań przeprowadzo­nych w poprzedniej dekadzie H. Sęk stwierdziła np., że w latach 1989-1994 ujawniło się u nauczycieli wyraźne nasilenie poziomu stresu i wypalenia zawodowego. Autorka wyjaśnia, że czynnikiem sprawczym wypalenia jest zgeneralizowane doświadczenie niepo­wodzenia w zmaganiu się ze stresem i obciążeniami emocjonalnymi wynikającymi z wykonywanego zawodu.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!