No Image

MODERNIZACJA SYSTEMU

23 stycznia, 2013 Mikołaj Kasprewicz 0

Modernizację systemu kształcenia, dokształcania i doskonale­nia nauczycieli, przy zachowaniu autonomii w kreowaniu procesu edukacyjnego przez poszczególne uczelnie i organizacje kształcące;wyposażenie szkół w niezbędne nowoczesne pomoce […]

No Image

W OBLICZU ZMIAN

17 stycznia, 2013 Mikołaj Kasprewicz 0

W obliczu zmian w systemie edukacji konieczne jest jego po­strzeganie jako strukturalnej całości, obejmującej obok szkolnictwa również organizacje, instytucje i środowiska oświaty nieszkolnej (równoległej), w […]

No Image

PRZYJAZNA SFERA ŻYCIA

15 stycznia, 2013 Mikołaj Kasprewicz 0

Uczynienie szkoły i oświaty interesującą i przyjemną sferą ży­cia, spełniającą pragnienia i oczekiwania uczestników różnych fonu edukacji, tj. dzieci, młodzieży, ludzi dorosłych;demokratyzacja i uspołecznienie oświaty, […]

No Image

WYNIKI ZMIAN W EDUKACJI

11 stycznia, 2013 Mikołaj Kasprewicz 0

Warto podkreślić, że dokonująca się w Polsce transformacja społeczno-ekonomiczna i kulturowa wymaga nowego rozumienia edukacji, która musi być widziana w szerokim kontekście wyzwań współczesnego świata. […]