W OBLICZU ZMIAN

women's blue dress shirt

W obliczu zmian w systemie edukacji konieczne jest jego po­strzeganie jako strukturalnej całości, obejmującej obok szkolnictwa również organizacje, instytucje i środowiska oświaty nieszkolnej (równoległej), w tym tak potężne środki oddziaływania edukacyjne­go, jakimi są media publiczne – prasa, radio, telewizja. Wyobrażenia o przyszłej oświacie, przewodnie idee proponowanych zmian, można wyeksplikować następująco:zbliżenie edukacji do rzeczywistego życia, potrzeb społecz­nych i indywidualnych;rozszerzenie zakresu oświaty szkolnej o funkcje związane z do­radztwem, konsultacjami (dotyczącymi zarówno kwestii związanych z aktywnością poznawczą, jak i spraw życiowych nurtujących dzieci, młodzież i dorosłych), samorozwojem i samorealizacją uczestników procesów oświatowych.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!