MODERNIZACJA SYSTEMU

eyeglasses with gray frames on the top of notebook

Modernizację systemu kształcenia, dokształcania i doskonale­nia nauczycieli, przy zachowaniu autonomii w kreowaniu procesu edukacyjnego przez poszczególne uczelnie i organizacje kształcące;wyposażenie szkół w niezbędne nowoczesne pomoce nauko­we, ponieważ przy bardzo niskich nakładach na oświatę zapóźnienie pod tym względem jest szczególnie widoczne, a jego konsekwencją może być anachroniczność kształcenia;zadbanie o wzrost wynagrodzenia nauczycieli, które w po­równaniu z płacami innych grup zawodowych należy do najniższych, podniesienie poziomu ich wykształcenia oraz włączenie w procesy edukacyjne współpracy międzynarodowej; powiązanie nauki z edukacją, wspieranie talentów m.in. przez upowszechnianie olimpiad, szkoły letnie, patronaty instytutów na­ukowych nad szkołami.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!