WYNIKI ZMIAN W EDUKACJI

empty chairs in theater

Warto podkreślić, że dokonująca się w Polsce transformacja społeczno-ekonomiczna i kulturowa wymaga nowego rozumienia edukacji, która musi być widziana w szerokim kontekście wyzwań współczesnego świata. Jej konstytutywnymi cechami muszą być: ustawiczność samokształcenia każdej jednostki – jest to sprawa spo­łeczna i zarazem indywidualna, siła sprawcza widoczna w efektach realizowanych przemian, struktura wkomponowana w określony system przygotowania ludzi do pełnienia różnych funkcji i ról, ucze­nie funkcjonowania w warunkach demokracji itp.O    wynikach zmian w edukacji zadecydują nauczyciele. Trzeba ich przygotować na miarę zadań reformatorskich, dlatego też kształ­cenie, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli powinno wyprzedzać reformę edukacji.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!