OPARCIE EPISTEMOLOGII

person using MacBook Pro

Stąd oparcie epistemologii genetycznej na skonstruowanej przez Piageta teorii rozwoju inteligencji stanowi kontynuację stylu postępowania wypracowanego w klasycznym pozyty­wizmie zwłaszcza przez Milla, który system swój oparł na psychologicznych „pra­wach dotyczących umysłu ludzkiego”. To, iż psychologia Piageta ma charakter teoretyczny w tym znaczeniu (które rozwinięte zostanie nieco później), iż reprezen­tuje teoretyczne stadium rozwoju badań naukowych i jest znacznie bardziej ade­kwatnym systemem wiedzy niż zakładana przez autora Systemu logiki fenome- nalistyczna w charakterze psychologia introspekcyjna, nie ma znaczenia w kon­tekście obecnych rozważań.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!