UCZNIOWIE W PROCESIE

woman in gray sweater holding white and yellow sticky notes

W reformie edukacji wskazuje się na konieczność częstego stoso­wania metod aktywizujących. Szczególnie wymienia się metody: pro­blemową, czynnościową, inscenizacji, sytuacyjną, gier planowych, poczty codziennej, burzy mózgów. Uczniów w procesie kształcenia aktywizuje również prawidłowo zorganizowane nauczanie diagnostycz­ne. Istnieje wiele uzasadnień, w tym psychologicznych, dotyczących większej skuteczności stosowania metod aktywizujących niż innych, często zwanych klasycznymi lub tradycyjnymi. Stosowanie tych metod łączy się ściśle z postawą innowacyjną nauczyciela.W doborze metod kształcenia należy uwzględnić również para­dygmat autokreacji, rozumiany jako uczenie się sterowania własnym losem oraz własną drogą rozwoju wielostronnego.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!