SKŁADNIKI WIEDZY NAUKOWEJ

woman in blue tank top standing beside white wall

Millowska charakterystyka nomotetycznych składników wiedzy naukowej (uogólnień indukcyjnych) z grubsza rzecz biorąc odpowiada temu, co — z naszego punktu widzenia (tj. z punktu widzenia epistemologii historycznej) – określilibyśmy jako doświadczenie społeczne, czyli wiedzę bezpośrednio-praktyczną, stanowiącą opisową (pozaaksjologiczną) część społeczno-subiektywnego kontekstu „material­nej”, podstawowej praktyki społecznej oraz praktyki różnych innych typów. Doświad­czenie to jest rejestrowane, werbalizowane i systematyzowane dedukcyjnie przez społeczną praktykę badawczą z przedteoretycznego okresu jej rozwoju. Wyszcze­gólnione powyżej Millowskie założenia teoriopoznawcze można więc traktować jako wyrażające (swoiście werbalizujące) tę społeczną świadomość metodologiczną, która stanowi społeczno-subiektywny kontekst praktyki badawczej wspomnianego okresu, obiektywnie funkcjonującej w charakterze dostarczyciela odpowiednio uporządkowanych i uściślonych „przesłanek prewidystycznych”  z zakresu potocz – nego doświadczenia społecznego zwłaszcza dla praktyki podstawowej – produkcji i wymiany.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!