DYSPROPORCJE MIĘDZY ZADANIAMI

man wearing headphones while sitting on chair in front of MacBook

Powstają też dysproporcje między zadaniami edukacyjnymi a liczbą nauczy­cieli, wynikające z podwojenia liczby studentów, podczas gdy liczba kadry nauczającej w latach dziewięćdziesiątych zwiększyła się zale­dwie o 8%. W dalszym ciągu mamy do czynienia z problemem nie­dostatecznego wynagradzania nauczycieli i kadry naukowej. Zubo­żała również infrastruktura przedszkoli i szkolnictwa, ograniczone zostały zajęcia pozalekcyjne oraz pogorszył się stan opieki zdrowot­nej nad młodzieżą szkolną. Rzeczywiste wydatki na oświatę spadły od roku 1989 o jedną piątą. Z tych powodów utrzymuje się w społe­czeństwie świadomość rozbieżności między celami deklarowanymi i programami rozwoju edukacji a celami realizowanymi i codzienną rzeczywistą pracą szkół i uczelni.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!