RÓŻNE CZYNNIKI

boy in gray sweater beside boy in gray and white plaid dress shirt

Można wskazać różne czynniki, które wywierają wpływ na ja­kość pracy szkoły. Należą do nich: (1) program; (2) ocenianie, ewa- luacja i monitorowanie; (3) rola nauczycieli i jakość uczenia się uczniów; (4) organizacja szkoły; (5) posiadane zasoby; (6) osobisty rozwój dzieci, w tym: duchowy, moralny, społeczny i kulturalny, a także ich zachowanie, dyscyplina i frekwencja (I. Dzierzgowska,Wlazło, 1998).Doskonalenie systemu oświaty polega zatem na jakościowym rozwoju szkół połączonym z rozwojem ucznia i rozwojem zawodo­wym nauczyciela. Rozwój jakości pracy szkół rozumiany jest w lite­raturze jako systematyczne działanie prowadzące do rozwoju szkoły, nauczycieli i jednostek w zakresie określania celów, pla­nowania kultury i klimatu, kierowania i organizacji, procesów nauczania-uczenia się; oznacza pozytywne zmiany ilościowe bądź jakościowe w różnych obszarach pracy szkoły warunkujących jakość usługi edukacyjnej (O nadzorze pedagogicznym, 2000, cz. I, s. 13).

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!