W ŚWIETLE ROZWAŻAŃ

selective focal photo of crayons in yellow box

W świetle dotychczasowych rozważań stwierdzić trzeba, że podstawowe zało­żenia epistemologii genetycznej, jakimi są: psychologizm, indywidualizm metodo­logiczny, naturalizm ontologiczny i ahistoryzm społeczny, czynią z niej orientację pozytywistyczną, pewien wariant pozytywistycznej teorii poznania naukowego. Bliższe określenie cech swoistych tego właśnie wariantu możliwe jest dopiero po uwzględnieniu tych składników propozycji Piagetowskiej, które — jakko wiek ustalone zostały w płaszczyźnie psychologicznej — korygują w pewien sposób szereg dalszych założeń epistemologii pozytywistycznej, czyniących zeń teorię poznania, która werbalizuje i systematyzuje dedukcyjnie społeczną świadomość metodolo­giczną nauki z przedteoretycznego okresu jej rozwoju.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!