DOWOLNA KONCEPCJA PSYCHOLOGICZNA

boy in white long sleeve shirt writing on white paper

tej mierze, w jakiej dowolna psychologiczna koncepcja przekonań uzyskiwa­nych i żywionych przez jednostkowy podmiot poznający jest traktowana w ramach orientacji pozytywistycznej równocześnie jako określona charakterystyka wiedzy prawomocnej (tj. — z naszego punktu widzenia — wiedzy naukowej stanowiącej rezultat globalny społecznej praktyki badawczej), możemy ujmować Piagetowską polemikę z tezą ,,o zmysłowym pochodzeniu poznania naukowego” jako kontro­wersję przebiegającą w dwu różnych płaszczyznach: (ł) psychologii, (2) epistemologii. Analiza tej polemiki, z uwagi na właściwą jej perspektywę epistemologiczną, wymaga nie tyle dokładnego rozpatrzenia powołanych przez każdą ze stron argumentów empirycznych, ile odtworzenia założeń teoriopoznawczych, leżących u podstaw takiej’, a nie innej argumentacji psychologicznej, wyznaczających zaś określoną charakterystykę wiedzy naukowej.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!