W ZALEŻNOŚCI OD DOKTRYN

person using laptop

Wymienione funkcje pozostają we wzajemnych powiązaniach i zależnościach, znajdują odzwierciedlenie w celach i zadaniach edukacji. Wizje funkcji dominujących ulegają zmianom w zależności od uwarunko­wań społecznych, gospodarczo-ekonomicznych, ideowych, a także skojarzonych z nimi koncepcji pedagogicznych. W zależności od doktryn społecznych, oświatowych oraz założeń i celów edukacji szkoła realizuje często funkcje: kompensacyjne (wyrównuje niedo­bory rozwojowe), ęgalitaryzacyjne (niweluje zróżnicowanie szans oświatowych i życiowych ludzi z różnych środowisk), selekcyjne (prowadzi do stratyfikacji społecznej, różnicuje kariery edukacyjne osób o różnych zdolnościach) oraz doradcze.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!