NARZĘDZIA DO EWALUACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY

a woman and a child

Program wychowawczy szkoły powinien być oceniany na bieżąco i okresowo. Celem badań będzie określenie etapu, na jakim w danym momencie znajduje się realizacja założonych celów i metod wycho­wawczych. Niżej zamieszczono przykłady ankiet dla uczniów, nauczy­cieli i rodziców, które można wykorzystać w procesie ewaluacji.Funkcje i zadania szkoły oraz nauczyciela wyznaczane są na ogół przez: podstawowe cele społeczne i relacje międzyludzkie, sfery aktyw­ności człowieka oraz określone miejsce szkolnictwa w systemie eduka­cji narodowej. Są one przedstawiane w pracach pedeutologicznych, w raportach edukacyjnych, dokumentach państwowych i w aktach normatywnych.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!