OBJĘCIE ZAŁOŻENIEM

man and woman sitting on chairs

Założenie drugie ujmuje problem genezy wiedzy prawomocnej w spo­sób wyraźnie psychologistyczny, jako zagadnienie faktualne, rozwiązanie którego winna dostarczyć psychologia. W ten oto sposób kontrowersja między pozytywistycz­nym empiryzmem a aprioryzmem została przez Piageta potraktowana jako spór bez wątpienia rozstrzygalny psychologicznie — za pomocą odpowiedniej teorii psychologicznej i danych empirycznych ją potwierdzających. Konsekwentnie przenosi on krytykę rozważanych koncepcji na tę płaszczyznę, kreśląc własną propozycję rozwiązania trwającej między nimi kontrowersji. Konstruując rozwiązanie, przydaje tym samym koncepcjom apriorystycznym interpretację psychologistyczną, nawią­zując pod tym względem do tradycji pozytywistycznej adaptacji idei Kanta, krysta­lizującej się w drugiej połowie XIX w., a zwłaszcza pod koniec tego okresu (tzw. drugi pozytywizm oraz psychofizjologiczny nurt neokantyzmu).

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!