PRAWOMOCNOŚĆ WIEDZY

man in gray shirt facing sticky notes

Nadmienić można, że wbrew tym deklaracjom zabiera on momentami głos jako logik – oceniający prawomocność wiedzy . W każdym razie niezupełnie wyeliminował on z epistemologii genetycznej elementy normatywne czy warto­ści ijące; implicite zawiera ona bowiem takie elementy, ukryte za pozornie czysto opsowymi stwierdzeniami. Tak np. progresywne równoważenie się umysłowych struktur logiczno-matematycznych explicite ujmowane jako wzrost poziomu adaptacyjaości ludzkiego organizmu do środowiska, implicite jest waloryzowane jako postęp poznawczy; dotyczy to zwłaszcza rozwoju ontogenetycznego inteligencji kończącego się pełną adaptacją, co oznacza z jednej strony pełne zrównoważenie struktury umysłowej, z drugiej zaś — adekwatność przedmiotowych przekonań podmiotu zorganizowanych przez taką właśnie strukturę.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!