ELEMENT ROZWIĄZANIA

people sitting on chair inside room

Jak będziemy starali się wykazać, ten prima facie apriory styczny element rozwiązania Piagetowskiego nie kłóci się jednak z empiryzmem klasycznego pozytywizmu.Zwróćmy obecnie uwagę na założenia, które pozwalają Piagetowi z jednej strony porównywać ze sobą tak krańcowo odmienne, niezgodne orientacje epistemolo­giczne, jak tradycyjny empiryzm pozytywistyczny i aprioryzm, z drugiej zaś sądzić, iż epistemologia genetyczna stanowi właśnie „trzecie”, pośrednie wzglęjdem nich rozwiązanie. Jednym z nich jest przyjęcie, że każda teoria poznania naukowego przynajmniej implicite uwzględnia problem relacji między indywidualnym pod­miotem a przedmiotem wiedzy, podejmując w ten sposób kwestię genezy wiedzy prawomocnej.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!