W CORAZ WIĘKSZYM STOPNIU

boy in gray sweater beside boy in gray and white plaid dress shirt

W coraz więk­szym stopniu dąży się do tego, aby stosunki w szkole uczynić part­nerskimi, a uczeń nie tylko zdobywał wiedzę, ale był także współ­twórcą programu nauczania i czynnie uczestniczył w życiu szkoły.Systematyczne ujęcie różnych grup i rodzajów zadań nauczy­ciela znaleźć można w raporcie Komitetu Ekspertów Edukacja naro­dowym priorytetem (1989, s. 270-271). Wśród nich eksponowane są.1) transmitowanie wiedzy i doświadczenia w celu przygotowania młodzieży do życia w społeczeństwie ludzi dorosłych; pobudzanie aktywności, sił twórczych i zdolności innowacyjnych dzieci i mło­dzieży; 2) rozwijanie systemów wartości oraz kształtowanie postaw i charakteru wychowanków; 3) rozwijanie zainteresowań, stwarzanie warunków do działalności praktycznej; 4) posługiwanie się nowo­czesną technologią kształcenia; 5) sprawdzanie i ocenianie osiągnięć szkolnych dzieci i młodzieży; 6) przygotowanie uczniów do uczenia się przez całe życie; 7) kierowanie procesami orientacji szkolnej i zawodowej, wspomaganie uczniów w formułowaniu zainteresowań edukacyjnych oraz planów zawodowych i życiowych, a także 8) pomoc w organizacji życia społecznego dzieci i młodzieży w szkole oraz we właściwym wykorzystaniu czasu wolnego.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!