NAUKA W GIMNAZJUM

woman in gray sweater holding white and yellow sticky notes

Nauka w gimnazjum ma m.in. na celu ułatwienie uczniowi podjęcia trafnej decyzji dotyczącej wyboru dalszej drogi kształcenia, a w per­spektywie wyboru zawodu. Przygotowanie młodzieży do świadomego wyboru zawodu stanowi długofalowy, pedagogicznie sterowany proces informowania i orientowania w różnych rodzajach pracy zawodowej drogach przygotowania do niej; obejmuje rozpoznanie i ukierunko­wanie zainteresowań, skłonności, uzdolnień, motywacji i postaw zawodowych, cech psychofizycznych i warunków zdrowotnych, konfrontowanie ich z wymaganiami zawodowymi i zapotrzebowa­niem społecznym na kwalifikowane kadry oraz doradzanie, którego rezultatem powinien być świadomy, możliwie zgodny z zaintereso­waniami, uzdolnieniami, warunkami psychofizycznymi i zdrowot­nymi ucznia, potrzebami społeczno-ekonomicznymi kraju lub regio­nu, wybór zawodu, adekwatnej szkoły lub uczelni, bądź też innej drogi uzyskania kwalifikacji zawodowych czy rodzaju pracy i sta­nowiska w zawodzie (S. T. Szajek, 1979).

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!