PRZEJŚCIE I ORGANIZACJA

man in black jacket wearing white face mask

Przejście od gospodarki centralnie planowanej i kierowanej do społecznej gospodarki rynkowej, rodzące potrzebę nowej edukacji ekonomicznej i pracowniczej;organizację gospodarki oraz ochronę środowiska, stawiające przed szkolnictwem zwiększone zadania w zakresie uświadamiania młodzieży o konieczności działań proekologicznych jako warunku przetrwania i rozwoju życia na ziemi;modernizację rolnictwa i modelu konsumpcji, co powinno być reprezentatywną częścią treści edukacji;adaptację do struktur Unii Europejskiej i integrację z Europą połączone z poznaniem problemów wynikających z nowego pojmo­wania partnerstwa, suwerenności i roli państwa narodowego w przy­szłości; kształtowanie świadomości społecznej i zmianę postaw, połą­czone z rozszerzeniem treści kształcenia na temat podstawowych wyzwań przyszłości państwa i społeczeństwa, zmian w różnych sfe­rach życia społecznego i ich konsekwencji;

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!