NOWE ROZUMIENIE EDUKACJI

person holding white ipad on white table

Nowe rozumienie edu­kacji ma wyrażać jej swoistość i tożsamość w odniesieniu do po­szczególnych krajów, ale też podkreślać jej uniwersalność i przygo­towanie ludzi do rozwiązywania problemów kraju, Europy i świata.W rozważaniach nad nowym modelem systemu edukacji istotne staje się określenie nowych celów, funkcji i zadań tego systemu. Do­tychczasowe programowe oraz metodyczne i organizacyjne rozwiązania edukacyjne spotykają się z ostrą krytyką. Krytyczna analiza funkcjono­wania systemu edukacji oraz refleksje z niej wynikające upoważniają do wniosku, że w minionych dziesięcioleciach dominowała w pol­skim szkolnictwie doktryna uczenia się encyklopedycznego i adapta­cyjnego.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!