ŚCIEŻKI REALIZACJI

boy in white long sleeve shirt writing on white paper

Znać ścieżki realizacji – oznacza dokładne zapoznanie się ze wszystkimi drogami, które umożliwiają zdobycie określonego zawo­du, a więc zapoznanie się ze szkolnymi i pozaszkolnymi systemami kształcenia. Głównie: wymaganiami egzaminacyjnymi (rekrutacyj­nymi), przebiegiem kształcenia w danym zawodzie, sylwetką absol­wenta, możliwościami doskonalenia i dokształcania.Niezbędne jest również posiadania informacji o ewentualnych możliwościach przekwalifikowania się i systemie kształcenia doro­słych.Uczeń kończący gimnazjum ma w nowym systemie edukacji dwie drogi kształcenia do wyboru: 1) naukę w trzyletnim liceum profilowa­nym, po którym może zdobywać kwalifikacje zawodowe w szkole policealnej lub (po zdaniu egzaminu maturalnego) ubiegać się o    przyjęcie na studia, ewentualnie podjąć pracę; 2) naukę w dwuletniej szkole zawodowej, przygotowującej do egzaminu zawodowego.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!