SŁUSZNOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH WARIANTÓW

eyeglasses with gray frames on the top of notebook

O tyle można przypisać słuszność historyczną poszczególnym wariantom antypsychologistycznego aprioryzmu, że odnotowywały one przynajmniej (nie będąc zdolne do wyjaśnienia) fakt funkcjo­nowania świadomości społecznej, nie wyjaśnialny przez uwzględnienie wyłącznie okoliczności determinujących świadomą akceptację jej składników przez poszcze­gólne jednostki. Wagę tego argumentu zdaje się dostrzegać i Piaget. W przeciwień­stwie jednak do „ortodoksyjnych” niejako apriorystów, którzy głównie z tego po­wodu negują wartość poznawczą wszelkiego wyjaśniania psychologistycznego, twórca epistemologii genetycznej poszukuje rozwiązania w teorii psychologicznej.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!