PRAWA SPOŁECZNEJ DYNAMIKI

man in gray shirt facing sticky notes

Idea ta również wydae się swoistą kontynuacją myśli Milla, który analizując Comte’owską koncepcję „praw społecznej dynamiki”, wyznaczających rozwój społeczny czy w szczególności postęp wiedzy naukowej, ujmuje je jako prawa pochodne względem psychologicznych ,,praw natury ludzkiej”: „Następstwo stanów umysłu ludzkiego i stanów ludzkiej społecz­ności nie może mieć własnego niezależnego prawa; musi ono zależeć od praw psycho­logicznych i etologicznych, jakie rządzą działaniem okoliczności na lud/ oraz łudzi na okoliczności […] Jest regułą bezwzględną, że nie należy nigdy wprowadzać jakiegoś uogólnienia na podstawie historii do nauki o społeczeństwie, o ile w naturze ludzkiej nie można wskazać dostatecznych do tego podstaw. […]

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!