CZĘŚCIEJ I SZERZEJ

women's blue dress shirt

Co­raz częściej i szerzej wiąże się też cele kształcenia z prawami dzieci i młodzieży, inaczej również spostrzega się dziś miejsce i funkcje oświaty w życiu społecznym.Edukacja widziana jest nie jako dziedzina życia społecznego silnie podporządkowana państwu i traktowana instrumentalnie, ale jako ob­szar kreatywnej aktywności sprzyjającej nieskrępowanemu rozwojowi osobowości uczestników procesów edukacyjnych. To w znacznej mie­rze oni mają wyznaczać cele, treści, metody i formy oświaty, natomiast państwo powinno zapewnić podstawowe warunki jej funkcjonowa­nia. Zatem edukacji przypisuje się dziś funkcje nie tyle adaptacyjne, co raczej emancypacyjne, krytyczno-kreatywne, humanistyczne.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!