No Image

CZYTELNY I OTWARTY

22 lipca, 2009 Mikołaj Kasprewicz 0

Ocenianie jest jedną z najważniejszych czynności zawodowych nauczyciela. Toteż tworzenie szkolnego systemu oceniania jest pro­cesem długotrwałym, wymagającym dużego, zbiorowego wysiłku. System oceniania w szkole powinien:być […]

No Image

W DZISIEJSZEJ RZECZYWISTOŚCI

7 lipca, 2009 Mikołaj Kasprewicz 0

W dzisiejszej rzeczywistości polskiej szkoły zbudowanie komplek­sowego systemu oceniania jest zadaniem niezwykle trudnym i wymaga ogromnego zaangażowania i nakładu pracy nauczycieli. Nowe po­dejście do oceniania […]

No Image

ZAPEWNIENIE ATRAKCYJNOŚCI

4 lipca, 2009 Mikołaj Kasprewicz 0

Zmiany te powinny zapewnić atrakcyjność oceniania, jego różnorod­ność oraz doprowadzić do zmiany wyobrażenia uczniów i nauczy­cieli o ocenianiu, ponieważ problemy te wydają się kluczowe dla […]