WIELE ISTOTNYCH ZMIAN

empty chairs in theater

Reforma edukacji wprowadziła wiele istotnych zmian również w systemie oceniania. Mimo dużego zainteresowania problemem oce­niania po zmodyfikowaniu zasad oceniania, klasyfikowania i promo­wania uczniów brak jest nadal jednomyślności w tej kwestii. Spraw­ne i skuteczne funkcjonowanie szkoły w zakresie oceniania regulo­wane jest przez:ustawę z 7 września 1991 r. o systemie oświaty;rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 19 kwietniaw sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzia­nów w szkołach publicznych, a znowelizowane rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 24 stycznia 2000 r (DzU z 2000 r., nr 72).

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!