PROBLEMATYKA TREŚCI

group of fresh graduates students throwing their academic hat in the air

W nowocześnie pojętym doborze tre­ści kształcenia nie chodzi o ich selekcję, trafny wybór i optymalny układ, ponieważ nie pozwala na to cywilizacja „trzeciej fali” oraz budowa społeczeństwa demokratycznego. Chodzi natomiast o taki dooór treści kształcenia, który służyłby lepszemu formowaniu wiary we własne siły oraz możliwie najlepszemu spożytkowaniujnteligen- cji i wiedzy uczestników edukacji (K. Obuchowski, 1996). X Problematykę treści kształcenia należy również rozpatrywać z punktu widzenia filozofii, polityki oświatowej, potrzeb ucznia i społeczeństwa, biorąc zarazem po uwagę specyfikę poszczególnych przedmiotów nauczania.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!