ŁĄCZENIE SIĘ Z WIEDZĄ

three person pointing the silver laptop computer

Wynika stąd wniosek, że wychowanie łączy się z wiedzą w której zapisane jest doświadczenie, oraz z umiejętnościami, poprzez które rozwija się osobowość jednostki. Ważna jest również spój­ność i jednolitość działań wychowawczych pomiędzy szkołą, ro­dziną i innymi instytucjami, a także respektowanie uniwersalnych wartości.Dokument ten określa, jakie zadania wychowawcze powinny być realizowane na poszczególnych etapach nauczania. Wynika zeń, że nauczyciele obowiązani są stwarzać uczniom warunki do:odnajdywania w szkole środowiska wszechstronnego rozwoju osobowego;rozwijania w dociekliwości poznawczej, nakierowanej na po­szukiwanie prawdy, dobra, piękna w świecie.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!