No Image

DZIAŁAJĄCE INSTYTUCJE

21 maja, 2012 Mikołaj Kasprewicz 0

Instytucje działające w środowisku lokalnym mają znaczący wpływ na poglądy i postawy dzieci i młodzieży, kształtowanie ich norm społecznych, orientacji życiowych i wybór wartości. Stąd […]

No Image

ZWIĄZEK Z POTRZEBAMI

19 maja, 2012 Mikołaj Kasprewicz 0

Ma to związek z większymi niż dotychczas potrzebami i wymaganiami społecznymi w zakresie działalności pedagogicznej nauczycieli, ze stawianiem nowych zadań edukacyjnych. Zmieniają­ce się zadania nauczyciela […]

No Image

OBOK PRZEKAZYWANIA WIEDZY

6 maja, 2012 Mikołaj Kasprewicz 0

Jej zadaniem jest – obok przekazywania wiedzy o przeszłości, utrzy­mywania ciągłości kulturowej, podtrzymywania wielu elementów tożsamości, tradycji itp. – w większym stopniu przygotowanie do kreowania […]