No Image

REFORMUJĄC POLSKI SYSTEM

25 września, 2012 Mikołaj Kasprewicz 0

Reformując polski system oświatowy, warto pamiętać, że eduka­cja jest dziedziną realizacji wartości autotelicznych, utylitarnych oraz instrumentalnych. Powinna pomóc poznawać siebie i świat, kierować sobą i […]

No Image

UZUPEŁNIANIE SIĘ ZMIAN

8 września, 2012 Mikołaj Kasprewicz 0

Edukacja nie może być unowocześniana bez wizji przyszło­ści, bez wiedzy i prognoz, bez znajomości zadań i filozofii rozwoju oraz bez umiejętności rozwiązywania problemów w skali […]

No Image

NOWE ROZUMIENIE EDUKACJI

3 września, 2012 Mikołaj Kasprewicz 0

Nowe rozumienie edu­kacji ma wyrażać jej swoistość i tożsamość w odniesieniu do po­szczególnych krajów, ale też podkreślać jej uniwersalność i przygo­towanie ludzi do rozwiązywania problemów […]