WYPOSAŻENIE CZŁOWIEKA

woman in blue tank top standing beside white wall

Przy takim rozumieniu zachodzących we współczesnej Europie przemian dostrzegana jest potrzeba kształtowania ponadnarodowej tożsamości kulturowej współtworzo­nej przez takie kategorie, jak: humanizm, różnorodność i uniwersal­ność, postawy krytyczne wobec rzeczywistości zastanej i stwarzanej oraz umiejętność dialogu i komunikacji. Nie wystarcza dziś wyposażenie człowieka możliwie wcześnie ‘ w odpowiedni zasób wiedzy. Każdy powinien być przygotowany do uczenia się przez całe życie w celu poszerzania wiedzy, zdobywania nowych kwalifikacji i umiejętności, dopasowania się do zmieniają­cego się świata.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!