NOWY KONTEKST EDUKACYJNY

man in black jacket wearing white face mask

Nowy kontekst edukacyjny tworzą również dążenie do demo­kratyzacji życia społecznego i wdrażania zasad gospodarki rynkowej oraz aspiracje edukacyjne coraz liczniejszych grup społecznych. Oznacza to nie tylko ich szerszy udział w dobrodziejstwach oświaty, lecz także w określaniu polityki edukacyjnej w zakresie ustalania priorytetów i treści kształcenia. Mając na uwadze diagnozę dysfunk­cji systemu oświaty w Polsce Ludowej, wytyczono współczesne kierun­ki przebudowy oświaty. Mają one na celu jej demokratyzację, którą charakteryzuje: swoboda w zakładaniu szkół publicznych i niepu­blicznych, odpolitycznienie edukacji szkolnej, zwiększenie wpływu rodziców, władz terenowych i środowiska lokalnego na miejscowe szkoły i pozaszkolne placówki oświatowe, większa możliwość prze­prowadzania eksperymentów i autorskich innowacji oświatowych.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!