GŁÓWNE KIERUNKI PRZEBUDOWY

A group of friends at a coffee shop

Na główne kierunki przebudowy edukacji wskazuje raport Komitetu Ekspertów pt. Edukacja narodowym priorytetem (1989, s. 332-335). Dotyczą one powszechności kształcenia i rozwiązań strukturalno- programowych polegających na:zapewnieniu każdemu Polakowi warunków sprzyjających pełnej realizacji jego potrzeb edukacyjnych;respektowaniu zasad powszechności, drożności i elastyczności kształcenia;dostarczeniu każdemu absolwentowi zasobu wiadomości, umiejętności i sprawności, które obejmowałyby: podstawy usyste­matyzowanej wiedzy o przyrodzie, technice, społeczeństwie, kultu­rze, system wartości konieczny dla pełnego kształtowania osobowo­ści, optymalny rozwój sił i zdolności poznawczych;upowszechnieniu opieki przedszkolnej;uporządkowaniu planów i programów nauczania w szkolnic­twie podstawowym;upowszechnianiu wykształcenia średniego;zróżnicowaniu szkolnictwa wyższego na drożne względem siebie szczeble czy cykle: zawodowy, magisterski i doktorancki;rozbudowaniu sieci placówek i instytucji oświaty dorosłych.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!